Със сигналите на общинския съветник Ст. Божинов за Георги Ангелски до Комисията за конфликт на интереси, изказването му на сесия на Общинския съвет, че общината ми купувала автомобили и обвиненията му за рекет и завличане на държавната хазна е видно, че Божинов иска да навреди на Ангелски, на фирмата по чистота и най-вече на мен като собственик. Но вместо това, той вреди на себе си и най-вече на партията, която представлява в Общински съвет – Петрич. С това, което ще споделя, оставям на читателите  сами да решат дали този, който пише, иска да бъде в услуга на хората и фирмите от общината, или цели нещо друго.

         С изказването си на сесия на Общинския съвет от 22.03.2018 г., че за няколко минути са изразходвани 100 000 лв. за закупуване на камиони на чужди фирми, т.е. на „ЕТБ” ООД, Божинов манипулира петричката общественост. Не само че общината не ми купува автомобили /автомобилите си ги купува дружеството на лизинг /, а два мои собствени сметосъбиращи автомобила „Волво” – 18 куб.м, и „Рено” – 23куб.м, в отлично състояние, са предоставени на „Енвиронман Тео България” ООД за безвъзмездно ползване.

 Абсолютно невярно е твърдението на Божинов за конфликт на интереси. Съдружници в „ЕТБ” ООД са „ТМБ” ЕООД и община Петрич. Това е така от 2001 г., когато е създадено дружеството. Същата година е създаден Консорциум „Булфранс” със съдружници „Еврострой” ООД и „ТМБ” ЕООД. По силата на договор на консорциума с община Петрич  „Еврострой” трябва да изгради клетките на депото в с. Ръждак, а „ТМБ” ЕООД да е оператор. Договорът с консорциума изтича в края на 2020 г. Новото е, че м. октомври 2017 г. французите напуснаха България и ми продадоха тяхната лична фирма „ТМБ” ЕООД.

         За депонирането на депото от физически лица и фирми се плаща такса, която за битови отпадъци е 10 лв., за изкопни земни маси – 3 лв., и за строителни материали – 4 лв., а не както се твърди в статията 5 лв./куб.м, което показва, че човекът, който пише статията, е далеч от истината. Средствата, които се събират от тези дейности, са на ежедневен строг отчет на всички превозни средства, които са минали през кантара и в края на месеца се разделят по равно между общината и оператора. На Общинска администрация се дава месечна и едногодишна справка за количествата, които фирмите са закарали на депото. Всеки може да закара генерирания от него отпадък на депото, стига да се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците. Фирмите, ако искат сами да возят производствения си отпадък, трябва да имат лиценз /разрешително/ от РИОСВ – Благоевград, като при издаването на разрешително се определят и количествата, които могат да депонират. Същите задължително сключват договор с оператора на депото за приемане на отпадъци. Фирмите могат да оползотворяват производствения отпадък, могат да го предават на фирми, които го изкупуват. Фирмите, които са депонирали производствен отпадък на депото, са длъжни да си платят годишна такса на Общинска администрация, която тя превежда на РИОСВ – Благоевград.

         Нещо повече, „ЕТБ” ООД е сигнализирала с писмо кмета на общината, че е платила 93 746,50 лева такса на Общинска администрация, която е преведена на РИОСВ – Благоевград, което не е наше задължение, и че същата сума трябва да бъде възстановена на дружеството.

         Дружеството „ЕТБ” ООД влиза в договорни отношения с фирми възложители,  които искат да ползват нашата услуга. Услуга по договор може да вършим и за твърди битови отпадъци на възложители, които са извън оторизирания район на сметосъбиране, който район се определя със заповед на кмета на общината. Нещо повече, „ЕТБ” ООД няма право да сключи договор със съответната фирма, ако тя не представи от РИОСВ – Благоевград становище за охарактеризиране на отпадъка и работен лист за класификация на същия.

         Средствата от 1 000 000 лв., които „ЕТБ” ООД получава от Общинска администрация по договор за обществена поръчка, са крайно недостатъчни. Дружеството отчита положителни резултати благодарение на приходи от допълнителни дейности – миене, поливане, ямопочистване, договори с фирми и други.

         Твърдението, че фирми са били принуждавани да подписват договор с „ЕТБ” ООД  и че ако наемат друга фирма няма да им се приема отпадъкът на депото, са неверни. Фирмата сама може да избере как да стигне до депото, спазвайки изискванията на Закона за управление на отпадъците. Не дружеството е завлякло държавната хазна, а е ощетено с вече цитираните 93 746,50 лв.

         Манипулират се читателите и с това, че са взети няколко решения, с които се ощетява общината и се носят облаги за съдружника в смесеното дружество. Облага ли е, че 80% от работниците в дружеството работят на минимална работна заплата. От 2016 г. до 2019 г. неколкократно правителството увеличи минималната работна заплата, а като компенсация, тъй като това не зависи от нас, трябваше да получим 110 510 лв. за фонд „Работна заплата”, но това не е така. В случая дружеството отново е ощетено.

         Не само че общината не е ощетявана, а всяка година, вече 17 на брой, получава само печалби от дружеството.

         Дружеството е проверявано финансово –  ревизирано.

         Що се касае до назначаването на Георги Ангелски за заместник-управител е мое решение в качеството си на мажоритарен собственик и управител. Не са му възлагани управленски, представителни и контролни функции. Той изпълняваше единствено и само задълженията си от длъжностната му характеристика. Причината да назнача Ангелски е, че познавам добре семейството му. С баща му и чичо му сме работили заедно. Баща му беше добър човек и отличен автомобилен механик. Ангелски има управленски опит като бивш транспортен служител и шеф на ДАИ – гр. Благоевград.

ИНЖ. А. ОПРЕНОВ