Хокеистите считат, че Земята има форма на шайба.
Футболистите са по-умни.