Учителката задава на децата въпроси, какво ще правят, когато станат възрастни.
Идва ред на Иванчо и той казва:
- Ще къркам алкохол и ще чукам жени!
Учителката го изгонва от час и му казва да доведе баща си.
- За какво ме вика? - пита бащата.
Иванчо обяснява.
След усърдно промиване на мозъка, бащата пита:
- Е, разбра ли всичко?
- Разбрах! - отговаря Иванчо.
- Когато порастна, ще пия Кока-кола и ще онанирам...