- Иване, можеш ли да назовеш някой град в Италия?
- Разбира се! Кой?