И като туриш статус във Фейсбук:
- „СНЕЕЕЕЕЕЕГ", пиши от кой град си! Да не излизам по сто пъти на терасата... баси...