Една жена заминала на почивка. Минали две седмици, срокът на картата, с която заминала, изтекъл, а тя не се върнала в къщи. Тогава мъжът й пратил телеграма: "Жено, прибирай се, че ми става мъчно!" На другия ден получил отговор: "Тебе може да ти става мъчно, ама тук има един, дето му става лесно!"...