Срещат се двама приятели:
- Ожени ли се?
- Не, търся красива и умна жена.
- Умна. Колко умна трябва да е?
- На ниво куче.
- ????
- Колкото да ме разбира и да изпълнява моите команди.