Моята жена ме напусна и отиде при моята секретарка.