Обаждам се в център за фитнес и красота и питам:
- Колко трябва да е висок един мъж, който тежи 110кг?
Казват:
- Към 2м.!
Казвам на жена си:
- Видя ли ма! Нали ти казах. Не съм дебел - нисък съм!...