Млад писател и жена му са поканени на прием. Тя е предмет на всеобщо внимание, мъжете непрекъснато я канят на танц.
- Тя е очарователна - казва домакинът - А роклята й е истинска поема!
- Не една поема - отговаря младият писател, - а петнайсет поеми, пет разказа и три статии.