- Какво е това: Черно, с неясна форма и виси от тавана?
- Блондинка електротехник.