Върви мъж по тротоара и чува глас:
- Слез от тротоара!
Слиза от тротоара, чува се свистене и на местото кьдето е бил се строшава една саксия.
- Качи се на тротоара - казва сьщият глас
Качва се на тротоара, а покрай мястото където е бил профучава джип с мутри.
- Глас кой си ти и защо ме спасяваш?
- Аз сьм шестото ти чувство.
- А КЬДЕ БЕШЕ КАТО СЕ ЖЕНИХ?