Разговор между двама в бара:
- Ти защо пиеш?
- За да забравя.
- А какво да забравиш?
- Ами... вече не помня.