- Защо ме излъга, че не харесваш фантастика?
- За какво говориш? Не харесвам наистина.
- Тогава какво прави в твоята библиотека книгата "Да направим купон без алкохол"?