Полицаят:
- Защо минахте на червено?
Пияният шофьор:
- Защото от бялото получавам киселини.