Влиза един в бара и си поръчва 12 текилки. Почва да ги гаврътва с бясна скорост. Кdто изпил десет, барманът му казал:
- На твое място не бих пил така бързо. Може лошо да свършиш.
- Ако и ти имаше също като мен щеше да пиеш така бързо!
- Какво имаш?
- Имам 50 стотинки!