Един пиян си ходи по улицата и се блъска в един стълб. Покрай него минава една жена, приближава се и казва:
- Май лошо се ударихте.
- На ти тоя стълб - удари се по-добре!