- И как се отказа от пиенето?
- Стана от само себе си. Излизам веднъж от кръчмата и виждам насреща си тъщата... В два екземпляра!