Ако сутрин не те боли глава, а настроението ти е прекрасно, значи сте пили оня ден.