Психиатър към пациента:
- За първи път ли сте при мен?
- Да.
- Странно, като ви гледа човек не би повярвал.