Искате да узнаете професията на човек? Попитайте го, какво е обратно на единица.
"0" - програмист.
"-1" - инженер.
"-i" - математик.
"Липсата на единица" - завеждащ склад.