Разговор в театъра:
- Тази вечер имаме много слабо посещение.
- Къде има повече хора? В партера или на балкона?
- На сцената са най-много.