Двама ловци всяка зима безуспешно ходели на лов за лосове. Една година измислили хитър план. Решили да вземат автентичен костюм на женски лос и да се научат да надават любовен призив. Щели да се скрият в костюма, да примамят мъжкия лос, да се измъкнат навън и да застрелят животното. Отишли в гората, влезли в костюма и заели удобна позиция в края на една поляна. Надали любовен призив и след няколко минути се появил грамаден мъжкар. Когато се приближил, мъжът отпред казал:
- Хайде да излезем и да го застреляме.
Онзи отзад обаче изпъшкал:
- Не мога! Ципът заяде. Какво ще правим?
Другият отговорил:
- Аз ще започна да паса трева, но ти най-добре се приготви.