Никой не те очаква с такова нетърпение, както таксиметровите шофьори на гарата.