- Откъде ти е този рус косъм на панталоните? - пита жена мъжа си.
- Сигурно се е залепил в трамвая...
- Да не е от новата ти руса колежка?
- Глупости, аз винаги си свалям панталоните...