Не мога да погледна ракия вече! Пия със затворени очи!