За тези, които не са учили руски в училище - "За да преодолееш културната и езиковата бариера е необходимо да се напиеш"…