Днес ББ показа, че няма въпрос, на който да не може да отговори... с друг въпрос.