Управниците ни страдат от СПИНН (синдром на придобито имущество по незаконен начин)...