Съдейки по всичко, най-доверчивите хора работят в данъчното, иначе как ще се обясни защо толкова много хора са все още на свобода.